Nhiệt điện Hải Phòng (HND) báo lãi quý 1 gần 149 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ

.
HND: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam
Giá hiện tại
39.9
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp
TIN MỚI

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2018 với kết quả doanh thu thuần đạt gần 2.702 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 4% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 467 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Trong quý 1, doanh thu tài chính đạt hơn 1,1 tỷ đồng, giảm 8,3 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí tài chính 265,8 tỷ đồng, giảm hơn 10 tỷ đồng so với quý 1/2017, trong đó, chi phí lãi vay giảm 35,3 tỷ đồng, xuống còn 133,8 tỷ đồng; còn lỗ chênh lệch tỷ giá 132 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả, quý 1 Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi sau thuế 148,65 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/3/2018 tổng cộng tài sản công ty đạt 15.224 tỷ đồng, tăng 70 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả 9.847 tỷ đồng, giảm 122 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó vay nợ thuê ngắn hạn tăng 189 tỷ đồng, lên 2.091 tỷ đồng; và vay nợ thuê tài chính giảm 353 tỷ đồng so với đầu kỳ, còn 6.847 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 5.377 tỷ đồng trong đó vốn góp chủ sở hữu 5.000 tỷ đồng.  

Nhiệt điện Hải Phòng: Lỗ chênh lệch tỷ giá "thổi bay" hơn 500 tỷ, LNST cả năm 2017 còn 400 tỷ đồng

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: cafef.vn