Chứng khoán Đại Dương lên kế hoạch lãi 48 tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu trên HNX

.
(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Chứng khoán Đại dương (OCS) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu dự kiến đạt 166 tỷ đồng, tăng 151% so với thực hiện năm 2017, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 48 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nguyên nhân là do trong năm 2017, lợi nhuận OCS tăng mạnh do thực hiện hoàn nhập trích lập dự phòng các khoản phải thu, trong khi doanh thu năm 2017 OCS chỉ đạt 66,3 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016.

Ban lãnh đạo OCS cho biết, để hiện thực hóa kế hoạch trên, trong năm 2018, OCS có kế hoạch mở thêm 1 chi nhánh tại Hà Nội và tiếp tục tăng thêm đội ngũ nhân sự lên 100-120 người, đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin đồng thời đảm bảo công tác quản trị rủi ro.

Đại hội cũng thông qua đổi tên công ty thành CTCP Chứng khoán Everest. Trong năm 2018, HĐQT OCS sẽ đưa cổ phiếu lên niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

OCS có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, trên vốn chủ sở hữu 672 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của OCS đạt 681 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay 9,1 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt 64 tỷ đồng.

 

Ngọc Nhi
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn