Nước Nhơn Trạch: EPS 2017 đạt 2.120 đồng

.
(ĐTCK) CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (mã NTW, sàn UPCoM) vừa ra thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2018, thời gian tổ chức dự kiến vào cuối tháng 4/2018.

NTW có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, Công ty Cấp nước Đồng Nai là cổ đông lớn, nắm giữ 52,4 % vốn, Quỹ America LLC nắm 14,3%. Hiện NTW độc quyền cung cấp nước trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với sản lượng nước sản xuất năm 2017 đạt 16 triệu m3, tỷ lệ thất thoát là 6,48% (thấp nhất trên cả nước).

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, năm qua, Công ty đạt doanh thu 154 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016, tăng 17% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 21,2 tỷ đồng, tăng 11% so với 2016 và tăng 5% so với kế hoạch. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 2.120 đồng.

Trong năm qua, Công ty đã phát hành tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Bùi Trang
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn