Năm 2017 nhập khẩu ngô từ thị trường Thái Lan tăng đột biến

.
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, năm 2017 Việt Nam đã nhập khẩu 7,7 triệu tấn ngô trị giá 1,5 tỷ USD, giảm 8,5% về lượng và giảm 10,06% về trị giá so với năm 2016. Giá nhập bình quân 194,67 USD/tấn, giảm 1,7%.
Tính riêng tháng 12, lượng ngô nhập về 488,2 nghìn tấn, trị giá 92,4 triệu USD, giảm cả lượng và trị giá so với tháng 11, giảm tương ứng 38,4% và 38,2% - đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp.
Việt Nam nhập chủ yếu từ thị trường Achentina và Brazil. Lượng ngô nhập từ hai thị trường này chiếm 84% tổng lượng nhóm hàng, trong đó thị trường Achentina chiếm tới 52%. Tuy nhiên, so với năm 2016 tốc độ nhập khẩu đều giảm. Cụ thể: Achentina nhập 4 triệu tấn, 764 triệu USD giảm 8,27% về lượng và 9,6% trị giá. Brazil giảm 23,18% về lượng và 25,94% trị giá tương ứng với 2,4 triệu tấn, 464,4 triệu USD.
Tiếp theo là các thị trường Thái Lan, Campuchia, Lào và Ấn Độ. Đặc biệt trong năm 2017 nhập khẩu ngô từ thị trường Thái Lan tăng đột biến gấp hơn 12,3 lần về lượng và 2,5 lần về trị giá. Nguyên nhân chính do giá nhập giảm mạnh so với năm 2016, giảm 78,9% tương ứng với 351,13 USD/tấn.
Bên cạnh thị trường Thái Lan, thì Việt Nam cũng tăng nhập khẩu từ Lào và Ấn Độ với lượng tăng lần lượt 198,25% và 96,82%. Ngược lại nhập từ thị trường Campuchia giảm mạnh, 33,21% về lượng và 31,75% về trị giá tương ứng 8,6 nghìn tấn, 2,1 triệu USD.
Nhập khẩu ngô năm 2017

Thị trường

Năm 2017

So với năm 2016

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng (%)

Trị giá (%)

Tổng

7.727.476

1.504.277.917

-8,50

-10,06

Achentina

4.019.487

764.194.869

-8,27

-9,60

Brazil

2.472.775

464.446.132

-23,18

-25,94

Thái Lan

154.045

54.089.549

1.132,06

159,53

Campuchia

8.650

2.194.300

-33,21

-31,75

Lào

2.380

455.900

198,25

173,22

Ấn Độ

1.362

1.624.161

96,82

-22,07

(Vinanet tính toán số liệu từ TCHQ)
Nguồn: vinanet.vn