Đà Nẵng kêu gọi “Hiến kế xây dựng thành phố thông minh"

.

Theo đó, chuyên mục được xây dựng theo đề nghị của Sở Nội vụ Đà Nẵng về việc phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức Đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và đại biểu thanh niên năm 2018.

Thành phố Đà Nẵng - Ảnh: Sơn Đoàn
Thành phố Đà Nẵng - Ảnh: Sơn Đoàn

Các ý tưởng “Hiến kế xây dựng thành phố thông minh” sẽ bắt đầu được tiếp nhận trên Cổng Góp ý Đà Nẵng (Gopy.danang.gov.vn) và trên Tổng đài (0236) 1022 – nhánh 6 kể từ ngày 10/3/2018. Sau đó ý tưởng sẽ được tổng hợp phục vụ buổi Đối thoại giữa lãnh đạp thành phố và đại biểu thanh niên diễn ra trong thời gian tới đây.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, kênh chuyên mục này cũng tiếp tục duy trì sau buổi Đối thoại.

"Các góp ý, đề xuất, hiến kế sẽ được công khai tại chuyên mục trên để tổ chức, công dân tham khảo, thảo luận, góp ý. Đồng thời định kỳ hàng tháng Sở TT&TT tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Thành phố xem xét, chỉ đạo triển khai," ông Thạch cho biết.

Ngọc Tân
Nguồn: dautubds.baodautu.vn