Chính phủ yêu cầu xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

.
Chính phủ yêu cầu xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030
Thứ Hai, 12/2/2018 09:37
(ĐTTCO)-Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019 là căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong hoạt động quy hoạch.

Chính phủ yêu cầu xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

Luật Quy hoạch là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Do đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch. Cùng với đó, rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Luật Quy hoạch.

UBND các tỉnh thành rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được phê duyệt, các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định; chủ động rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch, hoàn thành trước ngày 31-12-2018.

Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác
  • VNPT ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế
  • Xử lý cá nhân sai phạm ở dự án Thủ Thiêm trong tháng 11-2018
  • Đón đọc ĐTTC phát hành thứ năm ngày 18-10
  • Tái cấu trúc tài chính công là đòi hỏi cấp thiết
  • TPHCM mới giải ngân được 42% vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm
  • Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Lo cắt cái này mọc cái khác
  • Khu kinh tế cửa khẩu “chết lâm sàng”: Giải cứu... động lực tăng trưởng!
  • TPHCM ban hành danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực
  • Chất lượng tăng trưởng vẫn chưa như mong muốn
  • Ngân sách Nhà nước năm 2019 có thể bội chi 222.000 tỷ đồng
Xem thêm
Nguồn: saigondautu.com.vn