Giá bán vàng miếng giảm

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn