Giá vàng đột ngột giảm mạnh

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn