Giá vàng miếng diễn biến trái chiều

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn