Ngày 23/5 huy động 1.615 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

.
Ảnh minh họa

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 12 thành viên dự thầu, huy động được 215 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/5/2018). Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,26%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/5/2018). Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,60%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/5/2018). 

Kể từ đầu năm 2018 đến nay, KBNN huy động được 57.641 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu tại HNX.

 

Nguồn: baocongthuong.com.vn