Ngày 23/5 huy động 1.615 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn