SSI phát hành thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho tổ chức nước ngoài

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn