VCP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCP của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           

          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/12/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex, tầng 19, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội từ 14h00 ngày 28/12/2018.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Nguồn: www.stockbiz.vn