Sai phạm tại Học viện cán bộ TP.HCM chủ yếu ở giai đoạn 3 của dự án

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Thanh tra Thành phố tiến hành thanh tra tại Học viện cán bộ thành phố về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác đấu thầu của 03 gói thầu, gồm: (Giai đoạn 1) “Xây lắp khối thư viện và hành lang nối hành chính - thư viện - lớp học”: (Giai đoạn 2) “Xây lắp khối hành chính và nhà kỹ thuật” (Giai đoạn 3) “Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị Ký túc xá”,  thuộc Dự án Xây dựng Trường Cán bộ TP.HCM do Học viện Cán bộ Thành phố làm chủ đầu tư.

Các vi phạm được thanh tra phát hiện, chủ yếu xảy ra ở giai đoạn 3 của dự án xây trường với hạng mục ký túc xá và hội trường, được triển khai từ sau 2015.

Cụ thể (Giai đoạn 3), hạng mục Ký túc xá và Hội trường được Sở Xây dựng phê duyệt dự án tại Quyết định số 52/QĐ-SXD-TĐDA ngày 07/10/2015. Duyệt thiết kế và dự án ngày 26/4/2017 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 72/QĐ-SXD-KTXD, duyệt thiết kế và dự án ngày 26/04/2017 của  số 473/QĐ-SXD-KTXD, duyệt hồ sơ mời thầu ngày 19/9/2017 số 1384/QĐ-HVCB, thông báo mời thầu ngày 22/9/2017…

Trách nhiệm thuộc về đơn vị tư vấn Đấu thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long. Đơn vị Tư vấn quản lý dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng.

Thanh tra TP.HCM chỉ ra nhiều sai phạm tại Học viện cán bộ thành phố

Tổ chuyên gia đấu thầu không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014… cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng điều kiện có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu”. Tiếp đó, việc phát hành hồ sơ mời thầu tại mục 4: Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng Xây lắp không đúng theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

Ngoài ra, để đánh giá Về năng lực tài chính và kinh nghiệm nhà thầu, thành viên Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, nhà thầu này vẫn được xét đạt về hồ sơ kỹ thuật.

Đánh giá về chủng loại vật tư dự thầu của Liên danh Công ty Xây dựng số 5 - Công ty Bình Minh: Việc đánh giá hồ sơ dự thầu không căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu. Cung cấp chủng loại vật tư không đúng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Bên mời thầu đã bỏ qua bước yêu cầu nhà thầu làm rõ việc vật tư không đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà xác định Liên danh Công ty Xây dựng số 5 - Công ty Bình Minh xếp hạng 1. Kết luận thanh tra cũng khẳng định Tư vấn đấu thầu cố ý báo cáo sai, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, là vi phạm điểm b, khoản 4, Điều 89 luật Đấu thầu.

Hồ sơ gói thầu “Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị Ký túc xá” (Giai đoạn 3) phát hiện nhiều sai phạm

Sau đó, chủ đầu tư (Học viện Cán bộ TP.HCM) tiến hành mở thầu có 4/5 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu, gồm: Công ty TNHH MTV Kỹ thuật - xây dựng Toàn Thịnh Phát; Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Bách Chiến; Công ty CP Đầu tư xây dựng số 14; Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh

Kết luận thanh tra khẳng định, tư vấn quản lý dự án đã phát hiện ra những sai sót những vẫn cố ý làm trái quy định, thiếu minh bạch trong hoạt động đấu thầu, có dấu hiệu “thông đồng” với tư vấn quản lý để phê duyệt chọn nhà thầu.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, làm rõ việc Đảng ủy Học viện Cán bộ TP.HCM biểu quyết thống nhất chủ trương chọn nhà thầu Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh tại cuộc họp ngày 7/3/2018, không đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và quy định của luật Đấu thầu.

Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM có trách nhiệm phối hợp Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân. Đặc biệt, khẩn trương thực hiện hủy quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu (Giai đoạn 3) “Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị ký túc xá” và tổ chức đấu thầu lại đúng theo quy định pháp luật...

 

Nguồn: conglyxahoi.net.vn