Chứng khoán KIS Việt Nam là thành viên giao dịch phái sinh thứ 8

(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa đã ban hành quyết định chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam. Như vậy, đến nay đã có 8 công ty chứng khoán trở thành thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của HNX.

Theo quy định, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính, thì cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến sở GDCK; cũng như phải đảm bảo yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của sở GDCK.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký. Các công ty chứng khoán phải có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của công ty.

Như vậy, danh sách 8 công ty chứng khoán thành viên thị trường chứng khoán phái sinh tính tới thời điểm hiện tại gồm: Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; Công ty Chứng khoán Sài Gòn; Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Công ty Chứng khoán VNDirect; Công ty Chứng khoán Bản Việt; Công ty Chứng khoán MB; và Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam./.

D.T
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn