Một cổ đông lớn của VMI bị phạt

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 125/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Thanh Sửu (địa chỉ: Căn hộ B153, chung cư Sài Gòn Town, 83/16 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Sửu bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 12/01/2018, ông Đỗ Thanh Sửu đã mua 13.000 cổ phiếu của Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Visaco (mã Ck: VMI), làm tăng số lượng cổ phiếu từ 541.600 cổ phiếu lên 554.600 cổ phiếu (tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,95% lên 5,1%), trở thành cổ đông lớn của VMI. Đến ngày 13/03/2018, ông mới thực hiện báo cáo về sở hữu cổ đông lớn.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP./.

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn