Yêu cầu báo cáo thuế 3 năm gần nhất trong hồ sơ dự thầu

.
yeu cau bao cao thue 3 nam gan nhat trong ho so du thau Bổ sung hợp đồng tương tự làm thay đổi bản chất ứng thầu?

Độc giả Nguyễn Xuân Hải - tỉnh Nam Định đặt câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi, hồ sơ mời thầu yêu cầu báo cáo thuế 3 năm gần nhất mà công ty mới đăng ký được 2 năm thì có được đấu thầu không? Trường hợp quy định trong hồ sơ mời thầu là doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu là 2 tỷ đồng. Công ty doanh thu không đều, năm đầu không đạt được 2 tỷ đồng, năm sau doanh thu 6 tỷ đồng thì khi đấu thầu có hợp lệ hay không?.

yeu cau bao cao thue 3 nam gan nhat trong ho so du thau
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (trong đó có nội dung về doanh thu trung bình, tình hình tài chính lành mạnh...) căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ mời thầu yêu cầu nộp báo cáo tài chính trong 3 năm mà nhà thầu mới hoạt động được 2 năm thì không đáp ứng yêu cầu về số năm nộp báo cáo tài chính.

Theo Anh Ngọc/ baodautu.vn

Nguồn: laodongthudo.vn