Bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội sắp tới

.

Chiều 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Dự kiến, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp để thuận tiện cho việc trình Quốc hội các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhân sự thành viên Chính phủ trước khi lấy phiếu tín nhiệm.

Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan trước ngày 13/11.

Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) sẽ được thảo luận tại hội trường vào sáng ngày 25/10. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 24 ngày, bế mạc vào ngày 21/11.

Nguồn: ndh.vn