Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo chủ chốt ở Thanh Hoá

.

Theo đó, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm; áp dụng quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Đồng thời, xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Như Tuấn - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT).


Sau vụ lấp sông Hoạt thuộc xã Hà Tiến để bán đất, hàng loạt cán bộ bị xử lý.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Văn Nhiệm - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung.

UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng ra quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cá nhân, như: Khiển trách đối với ông Hoàng Văn Thế - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Trung (nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Hà Trung).

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Thịnh - Huyện ủy viên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hà Trung.

Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huy Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ Sở NN&PTNT.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phùng Tiến Dũng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hà Trung.


Dù đã nhận quyết định về hưu từ ngày 1/6, ông Lê Như Tuấn, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hoá vẫn nhận kỷ luật cảnh cáo.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đặng Văn Thiện - Trưởng phòng TN&MT huyện Hà Trung.

Cùng với đó, UBKT Huyện ủy Hà Trung quyết định: Cảnh cáo đối với ông Tống Duy Tân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Tiến; khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Cảnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Giang; cảnh cáo đối với ông Vũ Văn Được - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Bắc (nguyên Chủ tịch UBND xã Hà Tiến, huyện Hà Trung).

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tĩnh Gia cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Bá Trung - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TN&MT huyện Tĩnh Gia.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Mai Cao Cường - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư huyện Tĩnh Gia.

Đảng ủy Sở TN&MT quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Văn Hùng - Trưởng phòng Chính sách đất đai.

Nguồn: ndh.vn