Kiểm tra sau thông quan quý III thu nộp ngân sách hơn 635 tỷ đồng

.
TIN LIÊN QUAN
Bộ Tài chính đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc về thuế, hải quan
Hải quan Việt Nam muốn sớm áp dụng công nghệ blockchain
Cập nhật thông tin về thuế, hải quan cho doanh nghiệp

Cụ thể, từ ngày 16/6 đến 15/9/2018, lực lượng hải quan đã thực hiện 2.513 cuộc kiểm tra sau thông quan, trong đó kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan 360 cuộc, kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan 2.153 cuộc; ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính 671 tỷ đồng, trong đó thực thu vào ngân sách hơn 635 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2018 đến ngày 15/9/2018, toàn lực lượng đã thực hiện 5.537 cuộc kiểm tra sau thông quan; trong đó có 810 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 4.727 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là hơn 1.625 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017; thực thu vào ngân sách 1.563 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Quý IV/2018, Cục Kiểm tra sau thông quan sẽ chỉ đạo hải quan địa phương kiểm tra các doanh nghiệp, thực hiện kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan năm 2018.

Trong đó, chú trọng thực hiện kiểm tra các trường hợp doanh nghiệp có rủi ro cao, hoạt động xuất nhập khẩu phức tạp và thực hiện sản xuất, xuất nhập khẩu tại nhiều địa phương khác nhau.

Đồng thời, đơn vị sẽ theo dõi, kiểm tra các doanh nghiệp trọng điểm, địa bàn trọng điểm, chỉ đạo các Cục hải quan thu thập thông tin thực hiện kiểm tra sau thông quan các doanh nghiệp, các lĩnh vực, các mặt hàng, nhóm hàng có dấu hiệu vi phạm và rủi ro cao.

Ngoài ra, Cục Kiểm tra sau thông quan sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan tại cơ quan hải quan đối với các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao, các trường hợp nghi ngờ về mã số, trị giá, C/O…

Nguồn: thoibaonganhang.vn