Gỗ Trường Thành "bốc hơi" 91% lợi nhuận sau kiểm toán

.

Theo báo Tri thức trực tuyến, Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (Mã: TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017. Trong báo cáo sau kiểm toán, 91% lợi nhuận ròng ghi nhận trên báo cáo công ty tự lập đã “bốc hơi”.

Báo cáo kiểm toán của Gỗ Trường Thành thể hiện năm qua, lợi nhuận ròng mà “vua gỗ” thu về chỉ vỏn vẹn 2,3 tỷ, chưa tới 1/11 so với ghi nhận trên báo cáo tự lập dù doanh thu thuần thu về vẫn trên 1.363 tỷ. Lợi nhuận ròng của Gỗ Trường Thành sụt giảm mạnh do giá vốn hàng bán tăng 25 tỷ đồng, lợi nhuận tài chính giảm, xuất hiện lỗ khác.

Gỗ Trường Thành, báo lãi sau kiểm toán giảm 91% Gỗ Trường Thành mất 91% lợi nhuận sau kiểm toán. Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều chênh lệch giữa báo cáo công ty tự lập và báo cáo sau kiểm toán. Cụ thể, trong khi báo cáo công ty tự lập ghi nhận khoản thu nhập khác năm 2017 lên tới 28,7 tỷ và chi phí khác là 21,1 tỷ thì trên báo cáo kiểm toán, con số này lại lần lượt là 9 tỷ và 23,6 tỷ đồng. Điều đó khiến lợi nhuận khác của công ty giảm mạnh từ dương 7,5 tỷ xuống âm hơn 14,5 tỷ đồng.

Khoản lỗ này đã trừ thẳng vào lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh khiến “vua gỗ” chỉ thu về 2,3 tỷ lãi ròng năm qua, giảm hơn 91% so với báo cáo tự lập. Tuy nhiên, nếu so với con số âm 442 tỷ đồng (đã điều chỉnh) năm trước thì kết quả này của Gỗ Trường Thành đã có bước tiến. 

Theo Người đồng hành (tạp chí Nhịp sống số), chi phí tài chính giảm 19% do phân loại lại chi phí lãi vay được miễn giảm của các ngân hàng từ khoản mục thu nhập khác sang khoản mục chi phí tài chính 14,6 tỷ đồng; giảm chi phí lãi vay của ngân hàng mà nhóm công ty đã trích trước nhiều hơn so với số phải trả 11,1 tỷ đồng; điều chỉnh bổ sung việc loại trừ các giao dịch nội bộ 2,2 tỷ đồng.

Thu nhập khác giảm 68% do phân loại lại chi phí lãi vay được miễn giảm của các ngân hàng từ khoản mục thu nhập khác sang chi phí tài chính.

Chi phí khác tăng 12% do phân loại lại chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm sang chi phí khác và ghi nhận chi phí sửa chữa kho vào chi phí trong năm.

Trước đó, ngày 5/4, Công ty cổ phần SAM Holdings (Mã: SAM) vừa bán xong 13,3 triệu cổ phiếu TTF, thu về khoảng 90 tỷ đồng. Sau giao dịch, SAM còn nắm giữ 7,5 triệu cổ phiếu TTF tương ứng tỷ lệ 3,48% và không còn là cổ đông lớn.

Phương Dung (t/h)

Nguồn: thuonghieuvaphapluat.vn