Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc được kinh doanh dịch vụ ngoại hối

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 745/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited (Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc) - Chi nhánh Hà Nội.
ABC

Theo quyết định này, Thống đốc NHNN chấp thuận việc bổ sung nội dung hoạt động "Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định" vào nội dung hoạt động ghi tại Điều 4 Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 80/GP-NHNN ngày 28/12/2017, do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi nhánh Hà Nội.

Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017).

Đồng thời, khi triển khai thực hiện hoạt động "Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định", Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về hoạt động ngoại hối và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trước đó, ngày 28/12/2017, Thống đốc NHNN đã cấp Giấy phép số 80/GP-NHNN về việc cho phép Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited có trụ sở chính tại Bắc Kinh, Trung Quốc được thành lập chi nhánh tại TP. Hà Nội. Vốn được cấp của Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi nhánh Hà Nội là 50 triệu USD với thời hạn hoạt động là 99 năm.

H.Y
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn