SCB: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng 27%

(TBTCO) - Theo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), lợi nhuận trước thuế, 6 tháng đầu năm 2018, của ngân hàng đạt 94 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, SCB cũng đã trích lập dự phòng rủi ro hơn 1.850 tỷ đồng.
SCB

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2018, tổng tài sản của SCB đạt mức 476.673 tỷ đồng, tăng trưởng 33.446 tỷ đồng so với đầu năm. Với con số này, SCB tiếp tục giữ vững vị trí số một về tổng tài sản trong nhóm các ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh.

Về tín dụng, cho vay khách hàng hiện ở mức 298.381 tỷ đồng, tăng 31.880 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 12% so với thời điểm 31/12/2017. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu trên tổng dư nợ được SCB duy trì ở mức thấp, lần lượt là 0,67% và 0,51%. 

Bên cạnh đó, SCB cũng nắm giữ danh mục đầu tư khá cao, với số dư cuối tháng 6/2018 là 67.795 tỷ đồng. Hiện nay, SCB được xem là một trong những ngân hàng có hoạt động tích cực nhất trên thị trường kinh doanh trái phiếu. Mảng kinh doanh này mang về cho SCB khoản lợi nhuận đáng kể trong 6 tháng đầu năm, với xấp xỉ 250 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với những chuyển dịch về định hướng kinh doanh trong những năm vừa qua, hoạt động dịch vụ của SCB cũng đang đóng góp đáng kể trong cơ cấu thu nhập của ngân hang, với mức thu thuần 319 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2017. 

Về nguồn vốn, huy động thị trường 1 của ngân hàng vào thời điểm cuối tháng 6/2018 tăng 31.653 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,9% so với đầu năm, đạt 385.465 tỷ đồng. Từ giữa tháng 5/2018, SCB đã triển khai thêm sản phẩm chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng gửi tiền với nhiều mệnh giá khác nhau, đảm bảo mức lãi suất hấp dẫn và tính an toàn, tự do chuyển nhượng linh hoạt. Đây là sản phẩm có đóng góp rất tích cực vào tăng trưởng huy động của SCB và phù hợp với nhu cầu đa dạng của các khách hàng.  

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 đạt 94 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm, SCB cũng đã trích lập dự phòng rủi ro hơn 1.850 tỷ đồng.  

Mặc dù đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2018, SCB cũng nhận định, trong khoảng thời gian còn lại của năm, ngân hàng vẫn sẽ gặp phải những thách thức và khó khăn nhất định, như: Gánh nặng trích lập dự phòng bào mòn lợi nhuận của ngân hàng, áp lực khi sự cạnh tranh về chính sách giá, phí giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt hơn. Tuy vậy, với những lợi thế về tiềm lực và mạng lưới của mình, SCB bày tỏ tin tưởng ngân hàng có thể hoàn thành mục tiêu kinh doanh của cả năm 2018./.

D.A
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn