Chữ tín và niềm tin

Chữ tín và niềm tin

“Lãi suất không phải là vấn đề, hơn nhau 0,1-0,2% chỉ là chiêu trò cạnh tranh, vấn đề quan trọng là chữ TÍN, là sự thủy chung, là làm ăn phải có trước, có sau…”.