Blog chứng khoán: Tiền lớn vào mạnh

Blog chứng khoán: Tiền lớn vào mạnh

Đợt kéo mạnh chiều nay không ngán gì khối lượng cổ lớn của ETF ngày mai. Tiền đang được bơm vào thị trường ở quy mô lớn nhất trong nhiều tháng...