15 triệu cổ phiếu CRC lên sàn HoSE vào 20/8

15 triệu cổ phiếu CRC lên sàn HoSE vào 20/8

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định chấp thuận cho Công ty CP Create Capital Việt Nam được niêm yết 15 triệu cổ phiếu trên HoSE với mã chứng khoán CRC.