Trump: Mỹ có thể không áp thêm thuế với Trung Quốc

Trump: Mỹ có thể không áp thêm thuế với Trung Quốc

(NDH) Tổng thống Donald Trump ngày 16/11 nói Mỹ có thể không áp thêm thuế với hàng hóa Trung Quốc sau khi Bắc Kinh gửi cho Washington tài liệu về những vấn đề họ sẵn sàng nhượng bộ để giải quyết căng thẳng thương mại.

Đầu tư công: Không thêm thủ tục mới, quy trình đơn giản nhất

Đầu tư công: Không thêm thủ tục mới, quy trình đơn giản nhất

Việc chỉnh sửa Luật đầu tư công nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả đầu tư công, gắn với cơ cấu lại thu chi ngân sách, phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền, cố gắng đơn giản nhất quy trình thủ tục, không “đẻ” ra những quy trình thủ tục mới và có chế tài xử lý vi phạm.

Lọt thu thuế 94%: Tổng cục Thuế nói gì?

Lọt thu thuế 94%: Tổng cục Thuế nói gì?

(NDH) Phản hồi phát biểu của Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc tại Quốc hội, Tổng cục Thuế cho hay nhiều trường hợp doanh nghiệp được xếp vào diện sai phạm "chưa đúng lắm".