Vân Đồn muốn mở lại giao dịch bất động sản trên địa bàn

Vân Đồn muốn mở lại giao dịch bất động sản trên địa bàn

Ngày 14/11 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã gửi văn bản số 6868 lên UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh trong đó có huyện Vân Đồn.