Tp.HCM mời gọi nhà đầu tư triển khai đô thị thông minh

Tp.HCM mời gọi nhà đầu tư triển khai đô thị thông minh

Để phục vụ cho mục tiêu “Xây dựng Tp.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025, ngày 15/9 vừa qua, Thành uỷ, UBND Tp.HCM đã tổ chức “Hội nghị Tp.HCM mời gọi đầu tư xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh và Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội”.