Thặng dư thương mại đã đạt 2,54 tỷ USD

Thặng dư thương mại đã đạt 2,54 tỷ USD

(TBTCO) - Theo thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong nửa đầu tháng 7/2018, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của cả nước đạt 17,56 tỷ USD, giảm 11,5% (giảm 2,28 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 6.

Hà Nội mở thêm 13 tuyến buýt; bán vé điện tử toàn mạng lưới

Hà Nội mở thêm 13 tuyến buýt; bán vé điện tử toàn mạng lưới

(TBTCO) - Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ mở thêm 13 tuyến buýt mới, đồng thời đẩy nhanh việc thử nghiệm vé xe buýt điện tử trên tuyến buýt nhanh BRT01 (Kim Mã - Yên Nghĩa), phấn đấu triển khai trên toàn mạng lưới xe buýt trong năm nay.